ویزای اسکیل ورکر

چگونه می توانم به کانادا به عنوان یک نیروی کار ماهر بروم؟

برنامه کار فدرال نیروی کار ماهر (FSW ) برای افرادی است که به دلیل تجربه کار و مهارت های خود به مهاجرت به کانادا انتخاب شده اند.

 برای واجد شرایط درخواست، باید:

یک پیشنهاد شغلی داشته باشید یا

واجد شرایط کار در کانادا باشید یا

قادر به اثبات این موضوع باشید که شما پول کافی برای حمایت از خود و وابستگان خود را پس از ورود به کانادا دارید؛

و حداقل 1 سال تجربه کار حرفه ای تمام وقت (یا معادل آن) داشته باشید و یک گواهینامه( دیپلم یا مدرک تحصیلی) داشته باشید.

چه نوع تجربه کاری لازم دارم؟

تجربه کاری شما باید نوع مهارت 0، سطح مهارت A یا سطح مهارت B در رده ملی شغلی کانادا(NOC) باشد.

بیمه شما باید به صورت تمام وقت و یا ساعت معادل شش ماهه پرداخت شود. تمام وقت :حداقل 30 ساعت در هفته است. شما باید در طول 10 سال گذشته بیمه داشته باشید.

 اگر شما پیشنهاد شغلی دائمی دارید، این محدودیت ها اعمال نمی شود. با ما باشید تا انواع پیشنهاد های شغلی متناسب با تخصص شما را معرفی کنیم.