سوئد کشوری فوق العاده زیبا و تمیز و پاکیزه می باشد .

قسمت شمالی این کشور از نظر آب و هوایی بسیارسرد است .

سوئد از لحاظ سیاست دموکراسی قوی دارد و از نظر رسیدگی اجتماعی به مردم خیلی کوشا هستند .

اگر پدر و مادر شما سوئدی باشد به شما تابعیت سوئدی تعلق می گیرد و اگر با یک فرد سوئدی ازدواج کنید هم همین قانون اعمال می شود واگر در سوئد شما سرمایه گذاری خوبی داشته باشید سوئد به شما تعلق می گیرد ..
سوئد

یکی از خوبی های این کشور زیبا این است که اگر شما به سوئد سفر کنید و در سوئد مشغول به تحصیل شوید همراه شما میتواند به صورت تمام وقت یا فول تایم در آن کشور مشغول به کار شود .کشور سوئد در قوانین اش در ویزای کار حتی از هم بهتر می باشد . اگر شما دعوت نامه کاری داشته باشید و برای شما اگهی شده باشد آنها میتوانند شما را به راحتی قبول کنند و شما بعد از این که مورد تایید آنها قرار گرفتید به مدت 4 سال در آنجا کار میکنید  و بعد از گذشت 4 سال شما به راحتی میتوانید اقامت خودتان را دریافت کنید .